AKTUALNOŚĆ

Serdecznie zapraszamy 21 stycznia 2020 r. na wykład pt. „Nienarkotyczne leki przeciwbólowe w świetle obecnych doniesień naukowych ”!
20 stycznia 2020

Wykład wygłosi dr n. farm. Agnieszka Kowalczyk (Zakład Farmakodynamiki i Patofizjologii, WUM). Spotkanie odbędzie się o godz. 17:00 w siedzibie Towarzystwa przy ul. Długiej 16 w Warszawie (budynek B, 1 piętro, sala im. prof. B. Koskowskiego).

Aktualny harmonogram posiedzeń referatowych znajduje się tutaj.

 

Posiedzenia referatowe organizowane są przez Zarząd Oddziału Warszawskiego PTFarm oraz Zarząd Warszawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej i w okresie od października 2019 r. do lutego 2020 r. odbywają się o godz. 17:00 w siedzibie Towarzystwa przy ul. Długiej 16 w Warszawie (budynek B, 1 piętro, sala im. prof. B. Koskowskiego).

 

Składki członkowskie

Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego uprzejmie przypomina Członkom Towarzystwa o obowiązku opłacania składek członkowskich (Statut PTFarm rozdz. III, §18, ust. 4).

Wysokość składki rocznej wynosi 60,- PLN, wysokość składki dla emerytowanych członków Towarzystwa wynosi 30,- PLN.

Składki można wpłacać w sekretariacie Oddziału u Pani Ewy Jankowskiej, we wtorek przed i po referacie lub bezpośrednio na konto bankowe Oddziału z dopiskiem za jaki okres jest składka:

42 1020 1013 0000 0202 0140 6321