AKTUALNOŚĆ

Konkurs na stanowisko redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Farmacja Polska”
21 października 2021

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne ogłasza konkurs na stanowisko redaktora naczelnego czasopisma „Farmacja Polska”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 listopada 2021 r. o godz. 24.00. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres: zarzad@ptfarm.pl

Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres: zarzad@ptfarm.pl

Zgłoszenie powinno zawierać obligatoryjnie:

  1. opis koncepcji rozwoju i prowadzenia czasopisma „Farmacja Polska”;
  2. życiorys uwzględniający w szczególności opis osiągnięć naukowych z ostatnich 5 lat oraz doświadczeń istotnych z punktu widzenia sprawowania funkcji redaktora naczelnego w czasopiśmie naukowym z dziedziny farmacji i udokumentowanego dorobku naukowego w obszarze nauk farmaceutycznych, doświadczenie w zarządzaniu projektami naukowymi, szkoleniowymi i in. zbliżonymi do obszaru objętego konkursem;
  3. oświadczenie kandydata o stopniu znajomości języka angielskiego;
  4. dane kontaktowe kandydata (adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu)
  5. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu.

Pod uwagę będą brane wyłącznie zgłoszenia zawierające wszystkie powyższe wymagane informacje.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 listopada 2021 r.

Prosimy o zapoznanie sie z regulaminem konkursu na stanowisko redaktora naczelnego "Farmacji Polskiej", który został zamieszczony w pliku poniżej.

Plik do pobrania