WŁADZE ODDZIAŁU

Władze Oddziału w kadencji 2021–2025

Zarząd Oddziału:
 

Prezes:
dr n. farm. Jakub Płaczek
   
     
Wiceprezes:
dr n. farm. Krzysztof Goryński
   
     
Skarbnik:
mgr farm.Tomasz Letmański
   
     
Zastępca skarbnika:
dr n. med. Danuta Janikowska
   
     
Sekretarz:
dr n. farm. Piotr Bilski
   
     
Zastępca sekretarza:
dr n. farm. Anna Welz
   
     
Członkowie:    
prof. dr hab. n. farm. Adam Buciński
   
prof. dr hab. n. farm. Michał Marszałł
   
dr hab. Wojciech Ślusarczyk, prof. UMK
   
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący:
mgr farm. Lucjan Borys
   
     
Członkowie:    
dr n. farm. Paulina Goryńska
   
mgr farm. Beata Powałka