KONTAKT

Bydgoszcz

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Oddział w Bydgoszczy
ul. Jurasza 2
85-089 Bydgoszcz
tel. 52 585 39 09