AKTUALNOŚĆ

Walne Zgromadzenie 2021
26 lipca 2021

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału PTFarm w Bydgoszczy 2021

W dniu 15 czerwca 2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału PTFarm w Bydgoszczy. Ustępujący Zarząd Oddziału po przedstawieniu sprawozdania z działalności za okres 8 czerwca 2017 - 15 czerwca 2021 r. uzyskał absolutorium i odbyły się wybory na kadencję 2021 - 2025: 

  • Prezesa Oddziału, 
  • Członków Zarządu Oddziału
  • komisji rewizyjnej
  • przedstawicieli na Walne Zgromadzenie Delegatów PTFarm.

Skład Zarządu Oddziału 2021-2025 wraz z funkcjami poszczególnych osób przedstawia się następująco:

Prezes:

dr n. farm. Jakub Płaczek

Wiceprezes: 

dr n. farm. Krzysztof Goryński

Skarbnik: 

mgr farm. Tomasz Letmański

Zastępca skarbnika:

dr n. med. Danuta Janikowska

Sekretarz:

dr n. farm. Piotr Bilski

Zastępca Sekretarza:

mgr farm. Anna Welz

Członkowie:

prof. dr hab. n. farm. Adam Buciński

prof. dr hab. n. farm. Michał Marszałł

dr n. farm. Wojciech Ślusarczyk

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:

mgr farm. Lucjan Borys

Członkowie:

mgr farm. Paulina Goryńska

mgr farm. Beata Powałka

 

Na koniec zebrania przedstawiono wolne wnioski, przyjęto uchwały oraz krótko przedyskutowano plany i ustalono kolejny termin spotkania Zarządu.