WYDARZENIE

2-nd International Conference on Pharmaceutical and Medical Sciences
2018-09-21

W dniach 21-23 września 2018 r. w Popradzie na Słowacji odbędzie się 2-nd International Conference on Pharmaceutical and Medical Sciences poświęcona bezpieczeństwu biomedycznemu człowieka "Bezpieczeństwo biomedyczne – multidyscyplinarne podejście do wieloaspektowego problemu", pod patronatem honorowym prorektora UJ ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Tomasza Grodzickiego. Organizatorami konferencji są Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne oraz Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie, współorganizatorami: Wydział Lekarski oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szczególnym celem konferencji "Bezpieczeństwo biomedyczne – multidyscyplinarne podejście do wieloaspektowego problemu" jest przedstawienie aktualnych badań nad potencjalnie toksycznymi składnikami leków, produktów spożywczych, suplementów diety i innych produktów farmaceutycznych stosowanych w medycynie, dietetyce, weterynarii i kosmetologii, ich wpływu na środowisko i zdrowie ludzi oraz lepsze poznanie najnowszej metodologii, która jest lub może być wykorzystana w walce o lepsze bezpieczeństwo biomedyczne. Zanieczyszczenie środowiska jest znaną przyczyną różnych chorób, a ich patomechanizmy wciąż nie zawsze są jasne. Szczególną kategorią niebezpiecznych i potencjalnie groźnych środków są sfałszowane leki i produkty farmaceutyczne oraz niektóre suplementy diety, które zagrażają naszemu zdrowiu.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione zagrożenia i konieczność ulepszenia sposobów przeciwdziałania, wydaje się uzasadnione wprowadzenie pojęcia "bezpieczeństwa biomedycznego", które obejmuje różnorodne metody identyfikacji zagrożeń dla naszego zdrowia, a także wszystkie przedsiębiorstwa, które mają strzec społeczeństwa przed toksycznymi i szkodliwymi czynnikami oraz wszelkie sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom.

Serdecznie zapraszamy firmy, które reprezentują różne dyscypliny medyczne, farmaceutyczne, ochronę zdrowia oraz nauki biologiczne, zainteresowane zagadnieniami szeroko rozumianego bezpieczeństwa biologicznego, biomedycznego do udziału w konferencji. Oferujemy możliwość przedstawienia swojej oferty środowisku naukowemu między innymi z Polski, Słowacji i Węgier. ​

dr hab. Włodzimierz Opoka, prof. UJ

p.o. Kierownika Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej
Wydziału Farmaceutycznego
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

tel. (12) 6205-482

 

Professor Włodzimierz Opoka

Head of Chair of Inorganic and Analytical Chemistry

Faculty of Pharmacy

Jagiellonian University, Medical College

phone (+48) 12 6205-482

 

Data wydarzenia: 21-23 września 2018 r.
Miejsce wydarzenia: Poprad, Słowacja
Autor: Hanna Plata