WYDARZENIE

Wykład „Nowe związki hybrydowe pochodne pirolidynonu i pirolidynodionu o aktywności przeciwdrgawkowej i przeciwbólowej”
2022-01-28

Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Krakowie zaprasza na spotkanie naukowo-szkoleniowe 28 stycznia 2022 r. o godz. 14.30 w ramach spotkań "Piątki z farmacją"

Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Krakowie zaprasza na spotkanie naukowo-szkoleniowe 28 stycznia 2022 r., godz. 14.30 w ramach spotkań "Piątki z farmacją"

Wykład „Nowe związki hybrydowe pochodne pirolidynonu i pirolidynodionu o aktywności przeciwdrgawkowej i przeciwbólowej” zaprezentuje dr Michał Abram w formule on-line na platformie MS Teams.

Osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo prosimy o kontakt mailowy po zakończeniu spotkania (2 punkty edukacyjne).

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a04d31b68de6c4709914d6e3fad74a3d0%40thread.tacv2/1642413485820?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%225473fbf8-a506-4e17-8d82-375b9b57c564%22%7d

 

Autor: Hanna Plata
Data wydarzenia: 28 stycznia 2022 r.
Miejsce wydarzenia: on-line