WYDARZENIE

Spotkanie naukowe - wykład on-line "Konsultant antybiotykoterapii - możliwości i wyzwania dla farmaceuty klinicznego" (Oddział PTFarm w Krakowie)
2023-05-30

Sekcja Farmacji Klinicznej Oddziału PTFarm w Krakowie i Zakład Farmacji Klinicznej UJ CM zapraszają 30 maja 2023 r. na spotkanie naukowe. Początek spotkania o godz. 17.30. Wykład "Konsultant antybiotykoterapii - możliwości i wyzwania dla farmaceuty klinicznego" przedstawi mgr farm. Piotr Łój.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a04d31b68de6c4709914d6e3fad74a3d0%40thread.tacv2/1684935235983?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2200795b36-3102-48de-b3f4-3373dfbce0d5%22%7d

 
Zaproszenie - plik do pobrania
 
Data wydarzenia: 30 maja 2023 r.
Miejsce wydarzenia: on-line
Autor: Hanna Plata