KONFERENCJE

I Forum Farmacji Aptecznej

Rada programowa / Komitet organizacyjny

KOMITET NAUKOWY

dr hab. Bożena Karolewicz, prof. uczelni – przewodnicząca

dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni

prof. dr hab. Wojciech Miltyk

dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ

dr Artur Owczarek

dr hab. Mariola Drozd, prof. uczelni

dr Lucyna Bułaś

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO:

dr Urszula Adamczyk-Rogozińska – członek ZG Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

dr Michał Kołodziejczyk – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, prezes Oddziału PTFARM w Łodzi, członek ZG Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

mgr farm. Paweł Stelmach – wiceprezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Łodzi, prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi

MŁODA FARMACJA ŁÓDŹ – Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego