WŁADZE ODDZIAŁU

Władze Oddziału w kadencji 2021–2025

Zarząd Oddziału

Prezes
dr n. o zdr. Łukasz Puchała
   
     
Wiceprezes
mgr farm. Małgorzata Lotkowska
   
     
Sekretarz
mgr farm. Marlena Sadowska
   
     
Zastępca sekretarza
mgr farm. Maciej Milczarek
   
     
Skarbnik
mgr farm. Anna Wolińska
   
     
Członkowie    
mgr Bożena Korczakowska
   
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący
 
   
     
Członkowie    
mgr farm. Ewa Czech-Żbikowska
   
mgr farm. Bożena Korczakowska
   
mgr farm. Magdalena Stankiewicz