KONTAKT

Olsztyn
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Oddział w Olsztynie
ul. Partyzantów 79/9
10-402 Olsztyn
 tel 089-534 06 81
 
konto bankowe: Bank Millenium 96 1160 2202 0000 0001 7500 0753