WŁADZE ODDZIAŁU

Zarząd Oddziału:

Prezes:
dr Natasza Staniak
   
     
Wiceprezes:
mgr Jacek Brodziński
   
     
Sekretarz:
mgr Przemysław Szybkowski
   
     
Skarbnik:
dr Lucyna Samborska
   
     
Członkowie:    
mgr Marcin Bochniarz
   
mgr Marzanna Domka
   
mgr Arkadiusz Mandryk
   
mgr Anna Stamirska
   
mgr Jacek Kozaczuk
   
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący:
mgr Huber Kwiecień
   
     
Członkowie:    
mgr Magdalena Kwiecień
   
mgr Henryka Paszko