SYMPOZJUM I WARSZATY ZIELARSKIE

ZAPROSZENIE

Wybory władz- Oddział Rzeszów - PTFarm
30 czerwca 2021

W dniu 30.06.2021 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Oddział w Rzeszowie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z wykorzystaniem programu Zoom.

W posiedzeniu uczestniczyło 20 członków rzeszowskiego oddziału PTFarm. Nowym Prezesem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Oddział w Rzeszowie została dr n. farm. Lucyna Samborska. Skład członków organu znajduje się w zakładce władze oddziału.