SYMPOZJUM I WARSZATY ZIELARSKIE

ZAPROSZENIE

XXIV Zjazd PTFarm
19 lipca 2021

Serdecznie zapraszamy Państwa do wspólnego udziału w XXIV Naukowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, który odbędzie się w dniach 22- 24 września 2021 r. z wykorzystaniem połączenia zdalnego.

Szczegółowe informacje: https://zjazdptfarm2021.pl/