HISTORIA ODDZIAŁU

Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego powstał z inicjatywy kierowników aptek w listopadzie 1955 r. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego został mgr Zdzisław Kantorek. Pierwsze inauguracyjne zebranie odbyło się 13 stycznia 1956 r. Uczestniczyło w nim 45 farmaceutów, wybrano zarząd w składzie: przewodniczący – dr farm. E. Lempicki, wiceprzewodniczący – mgr J. Podoszyn, sekretarz mgr Z. Kantorek, skarbnik mgr P. Sławiński.

Zebrania odbywały się co miesiąc. Omawiane były sprawy związane z zawodem. Dyskutowano nad zmianami Statutu Towarzystwa, ukierunkowaniem studiów farmaceutycznych, ustawą o zawodzie farmaceuty, szkoleniem podyplomowym farmaceutów, szkoleniem techników farmaceutycznych i ich uprawnieniami w pracy zawodowej itp.
 
Po ukazaniu się w 1973 r. Zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uzyskiwania stopni specjalizacji przez mgr farmacji, Zarząd podjął działania w kierunku organizacji kursów doszkalających dla farmaceutów chcących uzyskać specjalizację I st. i II st. W celu integracji środowiska organizowano wyjazdowe sympozja w Świnoujściu, Opolu, Międzyzdrojach, jak również wspólne wyjazdy na wystawy i targi farmaceutyczne. Członkowie nasi brali również czynny udział w zjazdach naukowych i sympozjach organizowanych w kraju i za granicą. W maju 1986 r. Oddział Szczeciński PTFarm, zorganizował ogólnopolskie sympozjum nt.: "Toksykologia leku współczesnego" pod protektoratem JM Rektora PAM prof. Dr hab. S. Kowalika. Wykładowcami na sympozjach, kursach i zebraniach naukowych byli profesorowie z Akademii Medycznych w Szczecinie, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu oraz CSP w Bydgoszczy i Warszawie.
 
Charakterystyczną cechą Oddziału była współpraca z wieloma Towarzystwami Naukowymi m. in. Farmakologicznym i Lekarskim. Organizowano wspólne zebrania naukowe, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Należy także podkreślić bardzo dobrą współpracę z Zarządem Aptek, a potem Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Medycznego "Cefarm" w Szczecinie oraz przedstawicielami zagranicznych firm farmaceutycznych, którzy w znacznej mierze sponsorowali organizowane sympozja i zebrania naukowe.
 
Zarząd Oddziału zorganizował w 1987 r. Obchody 50-lecia przy zawodowej mgr M. Pilesy (długoletniego Członka Zarządu PTFarm.), a w roku 1995, wspólnie z Zachodniopomorską Okręgową Izbą Aptekarską, 50-lecie Farmacji Polskiej na Pomorzu Zachodnim. Liczni członkowie Oddziału bardzo aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym i politycznym regionu i kraju za co otrzymali wysokie odznaczenia państwowe i społeczne. Dzięki dużemu zaangażowaniu mgr M. Szozdy i mgr K. Radomskiego odtworzona została kronika Szczecińskiego Oddziału PTFarm. Na uwagę zasługuje działalność Koła Terenowego w Stargardzie Szczecińskim oraz Sekcji Aptek Szpitalnych i Otwartych (istniejące do roku 1992).
 
Od roku 1989, kiedy zaczęły dokonywać się poważne zmiany polityczne i gospodarcze w kraju, zaszły zmiany w farmacji polskiej, a szczególnie w aptekarstwie. Zarząd kadencji 1989-1992 czynnie włączył się w prace związane z powołaniem izb aptekarskich. Obecnie oddział Szczeciński PTFarm liczy 208 członków, spośród których specjalizację II st. uzyskało 90 farmaceutów.
 
Kolejnymi przewodniczącymi Oddziału byli:
  • prof. dr hab. E. Łempicki (1956-1959)
  • mgr L. Kwiatkowska (1959-1967)
  • mgr Cz. Klera (1967-1979)
  • mgr M. Szozda (1979-1982)
  • mgr G. Tomczyk (1982-1989)
  • mgr T. Kończak-Zielińska (1989-1992)
  • prof. dr hab. A. Put (1992 - 2005)
  • dr Tamara Raińska-Giezek ( od 2006 do dzisiaj)