WŁADZE ODDZIAŁU

Władze Oddziału w kadencji 2021–2025

Zarząd Oddziału

Prezes
dr Tamara Raińska-Giezek
   
     
Sekretarz
dr Jerzy Waliszewski
   
     
Skarbnik
dr Anna Żuk
   
     
Członkowie    
mgr Alicja Ciechanowicz
   
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący
mgr Hanna Borowiak
   
     
Członkowie    
mgr Wiesława Nabielec
   
mgr Danuta Waliszewska