O SEKCJI

Główne cele Sekcji:

  1. Podnoszenie naukowego i zawodowego poziomu wiedzy osób pracujących lub chcących pracować w przemyśle farmaceutycznym,
  2. Dążenie do rozwoju nauk związanych z przemysłem farmaceutycznym,
  3. Popularyzacja osiągnięć naukowych,
  4. Wparcie dla farmaceutów w ich doskonaleniu zawodowym i naukowym,
  5. Opracowywanie i rozwiązywanie zagadnień związanych z przemysłem farmaceutycznym, w tym związanych z kształceniem specjalistów dla przemysłu farmaceutycznego.

Zapraszamy na stronę  Ogólnopolskiej Sekcji Farmacji Przemysłowej i Biotechnologii Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - link do strony