WŁADZE SEKCJI

Władze Sekcji w latach 2021-2025

Przewodnicząca
prof. dr hab. Agnieszka Zimmermann
 
Sekretarz
dr Monika Gajewska
 
Członkowie
prof. dr hab. Jerzy Krysiński
dr Artur Owczarek