ARTYKUŁ

Sławomir Smolik, Dorota Domal-Kwiatkowska, Ewa Nowalany-Kozielska, Romuald Wojnicz, Longina Świątkowska, Ludmiła Węglarz

Transcriptional activity of interferon gamma and two subunits of its receptor as molecular markers of myocarditis.
2009-03-25

Transcriptional activity of interferon gamma and two subunits of its receptor as molecular markers of myocarditis.

190.76 kB | 21 grudnia 2017