ARTYKUŁ

Maria Dobosz, Marta Struga, Anna Chodkowska, Ewa Jagiełło-Wójtowicz, Krystyna Stępniak and Anna E Kozioł

Synthesis and some pharmacological properties of 3-(4-phenyl-5-oxo-l,2,4-triazolin-l-ylmethyl)-l,2,4-triazolin-5-thione derivatves.
2009-09-30

Synthesis and some pharmacological properties of 3-(4-phenyl-5-oxo-l,2,4-triazolin-l-ylmethyl)-l,2,4-triazolin-5-thione derivatves.

481.15 kB | 21 grudnia 2017