ARTYKUŁ

Adam Klimowicz, Stanisława Bielecka-Grzela, Urszula Tomaszewska

A simple and rapid liquid chromatographic method for the determination of metronidazole and its hydroxyme-tabolite in plasma and cutaneous microdiałysates.
2009-09-30

A simple and rapid liquid chromatographic method for the determination of metronidazole and its hydroxyme-tabolite in plasma and cutaneous microdiałysates.

268.46 kB | 21 grudnia 2017