ARTYKUŁ

Maria Kraj, Ryszard Pogłód, Stanisław Maj, Jan Pawlikowski, Urszula Sokołowska, Janusz Szczepanik

Comparative evaluation of safety and efficacy of pamidronate and zoledronic acid in multiple myeloma patients (single center experience).
2009-09-30

Comparative evaluation of safety and efficacy of pamidronate and zoledronic acid in multiple myeloma patients (single center experience).

340.23 kB | 21 grudnia 2017