ARTYKUŁ

Jolanta Lodowska, Urszula Mazurek, Sławomir Kurkiewicz, Adam Wilczok, Grażyna Swierczek, Irena Tam, Agata Pytel, Tadeusz Wilczek

GC-MS analysis of fatty acids in phospholipids from Chlorella vulgaris cultivated synchronousły in the presence of propranolol
2009-10-06

GC-MS analysis of fatty acids in phospholipids from Chlorella vulgaris cultivated synchronousły in the presence of propranolol

439.59 kB | 21 grudnia 2017