ARTYKUŁ

Edmund Pyra, Sławomir Wawrzycki, Bożena Modzelewska-Banachiewicz

Synthesis and application of 4-diethylaminodiazabenzene-4'-isothiocyanate for the derivatization and chroma-tographic separation of biogenic amines
2009-10-06

Synthesis and application of 4-diethylaminodiazabenzene-4'-isothiocyanate for the derivatization and chroma-tographic separation of biogenic amines

257.72 kB | 21 grudnia 2017