ARTYKUŁ

Jan Krzek, Maria Moniczewska, Grażyna Zabierowska-Ślusarczyk

The direct determination of colecalciferol in pharmaceutical preparations by high - performance liquid chroma-tography (HPLC)
2009-10-08

The direct determination of colecalciferol in pharmaceutical preparations by high - performance liquid chroma-tography (HPLC)

262.02 kB | 21 grudnia 2017