ARTYKUŁ

Ardak Bisenbayevna Jumagaziyeva, Zhanar Alibayevna Iskakbayeva,Auyes Nauryzbekovna Myrza-bayeva, Natalya Alexandrovna Suldina, Nataliya Alekseevna Paretskaya, Ubaidilla Makhambetovich Dat-khayev, Elena Vladimirovna Flisyuk, Aleksandr Ivanovich Ilin

Evaluation of mutagenic properties of 2(C6H15N2O2)+2I3-H2O iodine coordination complex in bacterial re-verse mutation test
2020-06-29

Evaluation of mutagenic properties of 2(C6H15N2O2)+2I3-H2O iodine coordination complex in bacterial re-verse mutation test

90.16 kB | 29 czerwca 2020