ARTYKUŁ

Jing Shang, Dujuan Cao, Zhi Chen, Lijuan Shangguan, Hailong Wang, Xiaopeng Cui, Liguo Zhao

Naringenin protects cerebral ischemic injury by inhibiting mitochondria-mediated neuronal apoptosis in acute ischemic stroke rats
2020-10-09

Naringenin protects cerebral ischemic injury by inhibiting mitochondria-mediated neuronal apoptosis in acute ischemic stroke rats

3.32 MB | 9 października 2020