ARTYKUŁ

Hu Li, Nan-Nan Liu, Jian-Rui Li, Mei-Xi Wang, Jia-Li Tan, Li-Li Zou, Biao Dong, Zong-Gen Peng, Jian-Dong Jiang

Bifendate indirectly inhibits alanine transaminase release without direct interaction in vitro and in vivo
2020-10-09

Bifendate indirectly inhibits alanine transaminase release without direct interaction in vitro and in vivo

606.38 kB | 9 października 2020