ARTYKUŁ

Jing Wu, Pei Yang, Xueqin Jin, Weihua Li, Shengcun He, Jianmao Chen, Dongtao Zhang

Preparation of oxymatrine n-butyl polycyanoacrylate nanoparticles and its hepatoprotective effectsin ob/ob mice
2020-12-10

Preparation of oxymatrine n-butyl polycyanoacrylate nanoparticles and its hepatoprotective effectsin ob/ob mice

637.30 kB | 11 grudnia 2020