ARTYKUŁ

Xu Tian, Jizheng Zhang, Qiang Guo, Guangyu Wang, He Wang, Zhiyong Li, Jingming Dong

Chlorogenic acid improved high glucose induced apoptosis and osteogenic differentiation in mc3t3-e1 cells through eliminating oxidative stress
2021-01-14

Chlorogenic acid improved high glucose induced apoptosis and osteogenic differentiation in mc3t3-e1 cells through eliminating oxidative stress

729.89 kB | 15 stycznia 2021