WŁADZE ODDZIAŁU

Władze oddziału w kadencji 2017 - 2021

Zarząd Oddziału:
 

Prezes:
prof. dr hab. Wojciech Miltyk
   
     
Wiceprezes:
dr hab. Michał Tomczyk
   
     
Skarbnik:
dr n. farm. Anna Puścion-Jakubik
   
     
Sekretarz:
dr n. farm. Anna Gromotowicz-Popławska
   
     
Zastępca sekretarza:
dr hab. Arkadiusz Surażyński
   
     
Członkowie:    
dr n. farm. Jan Chlabicz
   
prof. dr hab. Jerzy Pałka
   
dr n. farm. Elwira Telejko
   
mgr farm. Tomasz Sawicki
   
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący:
prof. dr hab. Ewa Chabielska
   
     
Zastępca przewodniczącego:
dr hab. Katarzyna Socha
   
     
Członkowie:
mgr farm. Agnieszka Kwolek