LINKI

Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku – www.oiab.com.pl
Sekcja „Młoda farmacja” – Białystok – www.mlodafarmacja.4.pl