WŁADZE ODDZIAŁU

Władze Oddziału w kadencji 2021–2025

Zarząd Oddziału

Prezes
dr n. biol. mgr farm. Grażyna Janikowska
   
     
Wiceprezes
dr n. przyr. mgr farm. Kazimiera Klementys
   
     
Skarbnik
dr hab. n. farm. Maria Zych
   
     
Sekretarz
dr n. farm. Mariola Chudzik
   
     
Członkowie
dr n. farm. Piotr Brukiewicz
dr n. farm. Lucyna Bułaś
dr hab. n. farm. Małgorzata Dołowy
prof. dr. hab. n. med. Ilona Kaczmarczyk–Sedlak
dr hab. n. farm. Paweł Ramos, prof. SUM
   
     
Komisja Rewizyjna
dr n. farm. Barbara Uniejewska - przewodnicząca
dr hab. n. farm. Barbara Strzałka-Mrozik 
dr n. farm. Ewa Klamińska