SPRAWY CZŁONKOWSKIE

Informujemy Członków PTFarm. oraz wszystkich Farmaceutów, którzy chcą zapisać się do Towarzystwa (deklarację można pobrać poniżej i wypełniony skan przesłać na katowice@ptfarm.pl ), że od 2019 roku składka roczna wynosi 60 zł (przeliczając na miesiąc 5 zł)

Składkę można wpłacać na konto PKO SA I/O Katowice 14 1020 2313 0000 3702 0174 5975 

Jednocześnie informujemy osoby zainteresowane, że przy zaliczaniu kolejnych okresów szkoleniowych w ŚIA punkty edukacyjne przyznawane przez PTFarm. nie będą uznawane bez ważnego zaświadczenia o przynależności do Towarzystwa oraz zaświadczenia o opłaconych składkach członkowskich                       przypadku pytań prosimy o kontakt: katowice@ptfarm.pl 

Ponadto, informujemy Członków Oddziału Katowickiego PTFarm, którzy nie opłacili składki od 2016 roku, że jeżeli nie opłacą zaległości do końca stycznia 2021 roku to na najbliższym po tym terminie zebraniu zarządu zostaną wykreśleni z ewidencji Członków​​​

Prosimy wszystkich członków oddziału katowickiego PTFarm. o uzupełnienie składek członkowskich. 
Przypominamy, że składka członkowska do końca 2013 r. wynosi 36 zł (seniorzy, studenci 18 zł)

Od 2014 r. składka czlonkowska wynosi 42 zł (seniorzy, studenci 21 zł)

Aby zostać członkiem PTFarm-u należy zapoznać ze statutem PTFarm. oraz wypełnić deklaracje członkowską, którą można pobrać jako plik pdf tutaj lub jako plik doc tutaj