SPRAWY CZŁONKOWSKIE

Informujemy Członków PTFarm. oraz wszystkich Farmaceutów, którzy chcą zapisać się do Towarzystwa (deklarację można pobrać poniżej i wypełniony skan przesłać na katowice@ptfarm.pl ), że od 2019 roku składka roczna wynosi 60 zł (przeliczając na miesiąc 5 zł)

Składkę można wpłacać na konto PKO SA I/O Katowice 14 1020 2313 0000 3702 0174 5975 

Jednocześnie informujemy osoby zainteresowane, że przy zaliczaniu kolejnych okresów szkoleniowych w ŚIA punkty edukacyjne przyznawane przez PTFarm. nie będą uznawane bez ważnego zaświadczenia o przynależności do Towarzystwa oraz zaświadczenia o opłaconych składkach członkowskich

W przypadku pytań prosimy o kontakt: katowice@ptfarm.pl 

Ponadto, informujemy członków Oddziału Katowickiego PTFarm, którzy nie opłacili składki od 2016 r., że brak uregulowania zaległości do końca stycznia 2021 r. spowoduje wykreślenie z ewidencji członków na najbliższym zebraniu zarządu, które odbędzie się po tym terminie.​​​

Prosimy wszystkich członków oddziału katowickiego PTFarm. o uzupełnienie składek członkowskich. 
 

Do 2018 r. składka czlonkowska wynosiła 42 zł (dla seniorów i studentów 21 zł)

Od 2019 r. składka członkowska wynosi 60 zł (dla seniorów i studentów 30 zł)

Aby zostać członkiem PTFarm-u należy zapoznać ze statutem PTFarm. oraz wypełnić deklaracje członkowską, którą można pobrać jako plik pdf tutaj lub jako plik doc tutaj