DZIAŁALNOŚĆ

Zawsze dbamy o wysoki poziom naukowy i sprawną organizację zebrań, a równocześnie chcemy, by członkowie i sympatycy naszego Towarzystwa poprzez uczestnictwo w tych spotkaniach mieli możliwość uzyskiwania punktów edukacyjnych w ramach szkoleń ciągłych farmaceutów.
 
 
Zebrania naukowe
Dotychczas, w 2007 roku, nasz Oddział zorganizował w 24 zebrania naukowe. Sześć z tych zebrań odbyło się w sali konferencyjnej Domu Lekarza w Katowicach. W większości z nich uczestniczyła dr Izabela Majewska, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny. Dzięki Jej czynnemu udziałowi w zebraniach członkowie Towarzystwa uzyskali wiele cennych informacji związanych przede wszystkim z nowelizacją prawa farmaceutycznego. Dodać należy, że wszyscy uczestnicy naszych zebrań bardzo wysoko cenią wypowiedzi Pani Inspektor.
Poza tymi comiesięcznymi zebraniami zorganizowaliśmy dodatkowo osiemnaście zebrań naukowych w różnych miastach województwa Śląskiego.
Podobnie jak w latach ubiegłych wykłady przedstawiali wybitni naukowcy reprezentujący różne dziedziny medycyny i farmacji, bo nadrzędnym celem jaki przyświeca naszym działaniom jest by zebrania w istotny sposób przyczyniały się do wzbogacenia i zaktualizowania wiedzy koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty.
             
Kursy szkoleniowe
Dzięki ścisłej współpracy z Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego ŚAM współuczestniczyliśmy w obecnym roku w organizacji trzech kursów kończących się testem, zaliczanych do szkoleń ciągłych.
 
Konferencje
W lutym bieżącego roku zorganizowaliśmy trzecią konferencję naukowo – szkoleniową dla studentów VI roku kierunku farmacja, odbywających sześciomiesięczny staż zawodowy oraz dla ich opiekunów-farmaceutów pracowników aptek. Celem jej było zapoznanie słuchaczy z instytucjami i organizacjami związanymi z wykonywaniem zawodu farmaceuty.
 
Działalność jednostek Oddziału
W marcu 2007 roku, wraz z zarządem Klubu Seniora zorganizowaliśmy tradycyjne, wielkanocne spotkanie członków katowickiego Klubu Seniora Farmacji. Na zebranie przybyło około siedemdziesięciu seniorów z 18 miast Śląska i Zagłębia. Spotkanie uświetnił wykład naukowym oraz po mistrzowsku wykonane deklamacje wierszy Wisławy Szymborskiej. 
Przedstawiciele sekcji studenckiej „Młoda Farmacja”, studenci Wydziału Farmaceutycznego ŚAM, uczestniczą w zebraniach Zarządu Oddziału i zebraniach naukowych naszego Towarzystwa. Zorganizowali także kurs mający na celu lepsze przystosowanie młodych adeptów zawodu do wykonywania pracy w aptece. Zajmują się także studenckimi praktykami zawodowymi prowadzonymi w ramach międzynarodowej wymiany studentów.
Beskidzkie Koło Oddziału PTFarm w Katowicach ściśle współpracuje z Beskidzką Izbą Aptekarską organizując dla farmaceutów z terenu Podbeskidzia zebrania naukowe oraz kursy szkoleniowe.
Wiele z naszych przedsięwzięć mogło się odbyć dzięki pomocy i wsparciu sponsorów: P.I. Kamsoft, firm farmaceutycznych i hurtowni farmaceutycznych z terenu Śląska, którzy z dużą życzliwością wspierają nasze działania szczególnie w zakresie ponoszenia kosztów organizacji zebrań i kursów.
 
Bieżąca działalność Oddziału
Tradycyjnie, w każdą ostatnią środę miesiąca o godz. 10.00 organizujemy zebrania naukowe w Domu Lekarza w Katowicach. Zaplanowane zebrania odbędą się 24 października, 28 listopada, 12 grudnia 2007 r.
Czynnie uczestniczymy w przygotowaniach do jubileuszowego XX Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Zjazd ten odbędzie się w dniach od 25 do 28 września 2007 roku w Katowicach na terenie „Spodka” i Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego.
 
Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas przedsięwzięciach.