AKTUALNOŚĆ

IV Śląskie Farmaceutyczne Spotkanie Naukowe „Od nauki do pacjenta”
5 listopada 2021

Zapraszamy do udziału w konferencji IV Śląskie Farmaceutyczne Spotkanie Naukowe "Od nauki do pacjenta", które odbędzie się 3 grudnia 2021 r. (godz. 9.15-13.30) w formule on-line.

 

 

 

 

KOMUNIKAT 2

 

IV Śląskie Farmaceutyczne Spotkanie Naukowe

„Od nauki do pacjenta”

 

Miejsce obrad: on-line na platformie internetowej

Data wydarzenia: 3 grudnia 2021 r., w godz. 9.15–13.30

Cel spotkania: prezentacja prac badawczych i przeglądowych:

  • możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć, upublicznienia pracy specjalizacyjnej, magisterskiej, STN lub innych,
  • wygłoszenie wykładu, referatu lub/i prezentacja posteru,
  • okazja do nawiązania nowych kontaktów w zakresie podobnych zainteresowań naukowych.

Tematy prac: obszar nauk medycznych.

Dla kogo: farmaceutów, lekarzy, analityków medycznych, biotechnologów, kosmetologów, pracowników i studentów uczelni medycznych.

Terminarz:

  • przyjmowanie zgłoszeń wystąpień: do 12 listopada 2021 r. na e-maila: katowice@ptfarm.pl.,
  • przyjmowanie streszczeń prezentowanych prac: do 19 listopada 2021 r. na ww. e-maila,
  • przesyłanie prezentacji w PowerPoint referatów i/lub posterów; do 26 listopada 2021 r. na ww. e-maila.

Korzyści:

  • bezpłatny udział w konferencji,
  • certyfikat uczestnictwa na e-maila,
  • materiały konferencyjne w formie pdf na e-maila,
  • konkurs prac wygłaszanych przez studentów i doktorantów (nagrody).

Dla farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych w ramach szkoleń ciągłych zgodnie z rozporz. MZ z dnia 8 marca 2018 r. „10 punktów edukacyjnych za przygotowanie i wygłoszenie referatu, z zastrzeżeniem, że punkty edukacyjne zalicza się jeden raz za dany referat” lub „2 punkty edukacyjne za każdy dzień udziału, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych”. Dla lekarzy i in. zawodów medycznych zgodnie z odpowiednim rozporz. MZ.

Organizatorzy:

SUM, Młoda Farmacja Sosnowiec, PTFarm O/Katowice, Śląska Izba Aptekarska.

ZAPRASZAMY smiley

 

Przykład jednostronicowego streszczenia:

TYTUŁ: 14 Bold Normal Times New Roman

Imię Nazwisko1, Imię Nazwisko2: 12 Normal Times New Roman

1Afiliacja1, 2Afiliacja2: 10 Italic Times New Roman

*Autor korespondencyjny: e-mail: 10 Normal Times New Roman

Treść: 12 Normal Times New Roman

 

Przykład:

S.I.P1. ANTRACHINONY – AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNA ORAZ ZASTOSOWANIE WE WSPÓŁCZESNEJ FARMAKOTERAPII

Katarzyna Kowalska1*, Piotr Kowalski2, Weronika Kowalska3, Ilona Kowalska3

1Szkoła Doktorska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dyscyplina nauk farmaceutycznych; Katedra i Zakład Farmakoekonomiki, 2Kolegium Szkoły Doktorskiej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Katedra Farmacji Klinicznej, 3Katedra i Zakład Farmakodynamiki, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

*Autor korespondencyjny: e-mail: kowalska.k@gmail.com

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Słowa kluczowe: antrachinony, zastosowanie, choroby nowotworowe.

Literatura:

[1] Talarek S. et al. Neuroprotective effects of hx: from chemistry to medicine. Biofactors. 2017, 43(6): 760-769.

[2] Cho JH. et al. Multifunctional effects of hx as an anti-inflammatory and anticancer drug in human oral squamous cancer cells and xenograft. Biomaterials. 2015, 53: 274-284.

do pobrania: Komunikat 2