AKTUALNOŚĆ

Webinar: CAR-T - przełomowa metoda leczenia nowotworów układu krwiotwórczego
25 stycznia 2022

Odział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Katowicach zaprasza do udziału w spotkaniu naukowo-szkoleniowym 4 lutego 2022 r. o godz. 19.30 w formule on-line. Wykład "CAR-T - przełomowa metoda leczenia nowotworów układu krwiotwórczego" zaprezentuje dr n. med. Iwona Mitrus (kierownik Banku Komórek Krwiotwórczych, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach).

 
 
Plan wydarzenia
 
1. Wprowadzenie
 
2. Technologia CAR-T – podstawy biologiczne
  • Rola prawidłowych limfocytów T w organizmie
  • Genetyczne modyfikacje limfocytów T
  •  Budowa chimerycznego receptora antygenowego
  • Niszczenie komórek nowotworowych przez CAR-T cells
3. Dlaczego choroby onkohematologiczne?
  • Chłoniaki B-komórkowe – charakterystyka
  • Receptor CD-19 jako cel terapeutyczny
4. Wytwarzanie leku CAR-T – podstawy prawne

5. Praktyczne aspekty wytwarzania leku CAR-T oraz rola Apteki (na podstawie doświadczeń Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach)

6. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi

Osoby zainteresowane wysłuchaniem wykładu proszone są o zarejestrowanie się na wykład
poprzez kliknięcie w link:

Farmaceuci mogą uzyskać 2 punkty edukacyjne. Każdy uczestnik może pobrać certyfikat z wydarzenia.