WŁADZE ODDZIAŁU

Władze Oddziału w kadencji 2021–2025

Zarząd Oddziału

Prezes
prof. dr hab. Włodzimierz Opoka
   
     
Wiceprezes
dr hab. Agnieszka Zagórska
   
     
Sekretarz
dr Anna Kwiecień
   
     
Skarbnik
dr hab. Magdalena Jastrzębska-Więsek
   
     
Członkowie    
dr Anna Czopek
   
mgr Witold Jucha
   
prof. dr hab. Bożena Muszyńska
   
mgr Elżbieta Rząsa-Duran
   
 
   
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący
dr Marek Szlósarczyk
   
     
Członkowie    
dr hab. Grażyna Chłoń-Rzepa
   
dr hab. Anna Partyka
   

Prezes Oddziału
prof. dr hab. Włodzimierz Opoka