DZIAŁALNOŚĆ

Działalność Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Krakowie skupia się głównie na organizowaniu zebrań naukowych, konferencji naukowych i kursów naukowo–szkoleniowych. 

WSPÓŁPRACA  Z  POLSKIMI  TOWARZYSTWAMI  NAUKOWYMI

współpraca z:

  • Polskim Towarzystwem Farmakologicznym,
  • Polskim Towarzystwem Toksykologicznym,
  • Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym,

przy organizacji zebrań naukowych

 

WSPÓŁPRACA Z IZBAMI APTEKARSKIMI

współpraca z Izbami Aptekarskimi przy organizacji zebrań naukowych

 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU, ZEBRANIA, KURSY i KONFERENCJE NAUKOWE w 2017r:

25.03.2017

Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich 2017, współorganizowany przez PTFarm O/Kraków wraz z Wydziałem Farmaceutycznym UJCM oraz Okręgową Izbą Aptekarską w Krakowie

11.04.2017

Konkurs dla Studentów i Doktorantów na najlepszą prezentację ustną, w którym nagrodami były opłaty zjazdowe na XXIII Naukowy Zjazd PTFarm w Krakowie. Konkurs współorganizowany z P.H.U.  HYGIEIA Sp. J.

18.04.2017

Konkurs dla Farmaceutów pracujących w aptekach otwartych na najlepszą prezentację ustną, w którym nagrodami były opłaty zjazdowe na XXIII Naukowy Zjazd PTFarm w Krakowie. Konkurs współorganizowany z P.H.U.  HYGIEIA Sp. J. (10.07.2017 II edycja).

11.05.2017

„Multicomponent reactions in peptide ligation and macrocyclization”, wykład, prof. Daniel Garcia Rivera (Faculty of Chemistry, University of Havana, Cuba; Leibniz Institute of Biochemistry, Halle, Germany)

11.05.2017

“Distributed drug discovery (D3) update: involving students in neglected disease drug discovery research”, wykład, prof. William Scott (Department of Chemistry and Chemical Biology Indiana University Purdue University Indianapolis)

08.06.2017

„Zioła i spersonalizowana dieta w profilaktyce i leczeniu Reumatoidalnego Zapalenia Stawów RZS”, lek. med. Tadeusz Liczko, „Przestrzeganie granicy pomiędzy lekiem a żywnością - regulacje prawne i inicjatywy legislacyjne”, mgr Monika Bartwicka, konferencja naukowo-szkoleniowa współorganizowana z Okręgową Izbą Aptekarską w Krakowie oraz firmą Labofarm

18.07.2017

Prelekcje w ramach kursów specjalizacyjnych farmaceutów

„Przeciwciała monoklonalne i inhibitory kinaz w leczeniu nowotworów” mgr Łukasz Krawczyk, „Leczenie zakażeń wywołanych S.aureus MRSA oraz E.coli" mgr Aleksandra Ziemiańska, „Antybiotyki w receptariuszach szpitalnych-ocena jakościowa” mgr Piotr Jóźwiakowski, Zastosowanie Olaparibu w terapii celowanej jako inhibitora polimerazy poli(ADP-rybozy) (PARP)” mgr Iwona Rudnik-Sapieja, prelekcje w ramach kursów specjalizacyjnych farmaceutów

12.08.2017

Prelekcje w ramach kursów specjalizacyjnych farmaceutów

„Zastosowania Bewacyzumabu w leczeniu nowotworów jajników” mgr Katarzyna Zdrodowska-Faszcza, „Zarys terapii wybranych schorzeń nienowotworowych z wykorzystaniem leków stosowanych w onkohematologii”  gr Ewa Bilińska-Lis, „Zastosowanie nanotechnologii w innowacyjnych metodach leczenia nowotworów" mgr Katarzyna Głuszak, „Reakcje związane z wlewem i nadwrażliwość na wybrane leki stosowane w onkologii” mgr Katarzyna Zebzda-Rak, „Pedea - wykorzystanie leku w neonatologii do zamknięcia przewodu tętniczego Botalla” mgr Barbara Osiak-Dekańska, „Nowe metody leczenia raka trzustki” mgr Joanna Piechowicz

19-22.09.2017

XXIII Naukowy Zjazd PTFarm „FARMACJA W POLSCE – perspektywy nauki i zawodu”, współorganizowany wraz z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Wydziałem Farmaceutycznym UJCM

7.10.2017

„5 na dobry początek” Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział Kraków, było partnerem Biegu o Puchar Dziekana Wydziału Farmaceutycznego pod patronatem Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

Zebrania Sekcji Historii Farmacji PTFarm Oddział Kraków w 2017 r.:

17.01.2017

„Wyroby krakowskich aptekarzy XIX/XX w”, mgr Katarzyna Jaworska, dr Monika Urbanik

18.04.2017

„Historia uzdrowiska Mateczny, cz. 2” , dr Jarzy Jankowski

6.05.2017

„Aptekarskie zabytki Gwatemali”, dr Monika Urbanik

17.10.2017

„Akcja III most. Historia broni V2”, prof. dr hab. Halina Krasowska

21.11.2017

„Polonica w Ziemi Świętej”, dr Krystyna Słoczyńska

12.12.2017

 „O działalności medycznej Zakonu Kawalerów Maltańskich. Szpital w La Valette”, dr Agnieszka Rzepiela

 

Zebrania i kursy Sekcji Aptek Szpitalnych PTFarm Oddział Kraków w 2017 r.:

21.01.2017; 10.06.2017; 21.10.2017

„Terapia żywieniowa", kurs w ramach kształcenia podyplomowego farmaceutów, zorganizowany we współpracy z firmą Baxter

22.02.2017

„Wdrożenie i ocena systemu uwierzytelniania leków w specjalistycznej opiece zdrowotnej”, szkolenie-sympozjum dla Kierowników Aptek Szpitalnych i Działów Farmacji Szpitalnej

6.04.2017

„Wybrane zagadnienia dotyczące zamówień publicznych w sektorze farmaceutycznym, ze szczególnym uwzględnieniem leków biologicznych”, szkolenie-sympozjum dla Kierowników Aptek Szpitalnych i Działów Farmacji Szpitalnej

9.09.2017

„Jałowy lek recepturowy w aptece. Zasady przygotowywania”, szkolenie-sympozjum dla Kierowników Aptek Szpitalnych i Działów Farmacji Szpitalnej

6-7.10.2017

„Choroby polekowe", kurs w ramach kształcenia podyplomowego farmaceutów, Łańcut

22.11.2017

„Amfoterycyna i jej rola w leczeniu przeciwgrzybiczym na oddziałach szpitalnych”, szkolenie-sympozjum Kierowników Aptek Szpitalnych i Działów Farmacji Szpitalnej

 

Zebrania Sekcji Farmacji Klinicznej PTFarm Oddział Kraków w 2017 r.:

25.04.2017

Prelekcja w ramach kursów specjalizacyjnych farmaceutów

„Farmakoterapia zakażeń grzybiczych u dzieci ze schorzeniami onkohematologicznymi”, mgr Agnieszka Datoń-Stala

13.11.2017

Spotkanie naukowo-szkoleniowe współorganizowane z Okręgową Izbą Aptekarską w Krakowie

„Immunoonkologia – tak się dzisiaj leczy raka”, wykład dr n. med. Pawła Różanowskiego

„Immunoterapia w leczeniu nowotworów u dzieci”, mgr farm. Anna Giżycka, „Funkcje farmaceuty
w interdyscyplinarnej opiece medycznej nad pacjentem z chorobą nowotworową” mgr farm. Anita Molenda

 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU, ZEBRANIA, KURSY i KONFERENCJE NAUKOWE w 2016r:

16.01.2016
prelekcje w ramach kursów specjalizacyjnych farmaceutów:
„Racjonlana antybiotykoterapia szpitalna" mgr Ewa Niemiec;
“Leczenie w stwardnieniu rozsianym w kontekście zagadnień opieki farmaceutycznej”, mgr Magdalena Hawlicka;
“Potrzeba zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych przez przedstawicieli zawodów medycznych” mgr Michał Szymiec:

28.05.2016
Współorganizowanie ogólnopolskiej konferencji w Krakowie„Nowoczesna Kosmetologia – od Nauki do Biznesu”

20.06.2016
“Structure-Based Design and Theraputic Potential of A3 Adenosine Receptor Agonists”, wykład, prof. dr Kenneth A. Jacobson (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Institutes of Health)

22-24. 07. 2016
współorganizowanie Ist International Conference on Pharmaceutical and Medical Sciences w Popradzie, na Słowacji

5.10.2016
“Non-ribosomal peptides – a gift from nature for pharmacy”, wykład, Prof. Gabriele M. König (Institut fur Pharmazeutische Biologie, Universitat Bonn)

15. 10. 2016
„5 na dobry początek” Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział Kraków, było partnerem Biegu o Puchar Dziekana Wydziału Farmaceutycznego pod patronatem Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

Zebrania Sekcji Historii Farmacji PTFarm Oddział Kraków w 2016 r.:

29.01.2016
„Krzyż jako symbol chrześcijaństwa”, dr Krystyna Słoczyńska

16.02.2016
„Virginia Woolf – medyczne aspekty biografii”, Marek Kucharski

15.03.2016
„Asklepion z Kos”, mgr Piotr Trzos

19.04.2016
„Muzeum Farmacji w Bratysławie”, dr Agnieszka Rzepiela

17.05.2016
„Konwencjonalne i niekonwencjonalne sposoby leczenia w oddziałach partyzanckich AK”, dr Jerzy Pertkiewicz

18.10.2016
„Kulaszne – zapomniane uzdrowisko”, dr Monika Urbanik

18.11.2016
70-lecie istnienia Muzeum Farmacji UJ CM

13.12.2016
„Symbolika roślin od antyku do współczesności”, prof. dr hab. Halina Krasowska

Zebrania i kursy Sekcji Aptek Szpitalnych PTFarm Oddział Kraków w 2016 r.:

18.02.2016
„Wypalenie zawodowe” szkolenie-sympozjum dla Kierowników Aptek Szpitalnych i Działów Farmacji Szpitalnej

22-24.04.2016
„III Galicyjskie warsztaty farmacji szpitalnej” organizowane we współpracy z firmą Fresenius-Kabi, oraz pod patronatem naukowym Studium Kształcenia Podyplomowego wydz. Farmaceutycznego UJ CM. W ramach warsztatów miał miejsce kurs pt. "Metody zwiększania skuteczności i bezpieczeństwa leczenia farmakologicznego".

18.06.2016
"Farmakoterapia wybranych chorób skóry cz. II" kurs w ramach szkolenia podyplomowego farmaceutów, zorganizowano we współpracy z firmą Fagron.

21.06.2016
„Dobra praktyka dystrybucyjna” szkolenie-sympozjum dla Kierowników Aptek Szpitalnych i Działów Farmacji Szpitalnej

14.09.2016
„Zamówienia Publiczne” szkolenie-sympozjum dla Kierowników Aptek Szpitalnych i Działów Farmacji Szpitalnej

Zebrania Sekcji Farmacji Klinicznej PTFarm Oddział Kraków w 2016 r.:

20.04.2016
„Rola farmaceuty w opiece nad pacjentem onkologicznym” seminarium mgr Anity Molendy

14.12.2016
„Zasady żywienia pozajelitowego pacjentów pediatrycznych” wykład mgr Dariusza Zielińskiego

Zebrania Sekcji Kosmetologicznej PTFarm Oddział Kraków w 2016 r.:

28.05.2016
„Nowoczesna Kosmetologia – od Nauki do Biznesu”, ogólnopolska konferencja współorganizowana przez członków Sekcji Kosmetologicznej PTFarm O/Kraków

Zebrania i warsztaty Sekcji Młodej Farmacji PTFarm Oddział Kraków w 2016 r.:

23.02.2016
„RECEPTA na sukces w farmacji” warsztaty współorganizowane przez członków MF PTFarm O/Kraków, których inicjatorem jest firma Gedeon Richter.

2.04.2016
Finał Wydziałowego Konkurs Prac Magisterskich współorganizowany przez członków MF PTFarm O/Kraków, Wydział Farmaceutyczny UJ CM oraz Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie

17.05.2016
wykład, współorganizowany przez członków MF PTFarm O/Kraków, dotyczący prowadzenia badań klinicznych (dr Grzegorz Kwolek), w ramach szkolenia z firmą Servier

 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU, ZEBRANIA, KURSY i KONFERENCJE NAUKOWE w 2015r:

29.01.2015

„Receptor heterodimers in brain disorders" wykład, prof Kjella Fuxe (Department of Neurosciences, Karolinska Institutet, Stockholm)

20.02.2015

„Phenotypic Predictors of Cocaine Addiction and Relapse: New Serotonergic Therapeutics” wykład prof. Kathryn A. Cunningham (UTMB Center for Addiction Research & Department of Pharmacology and Toxicology, University of Texas Medical Branch, Galveston, USA)

20.03.2015

„Mission impossible? – Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa leków, wyrobów medycznych, suplementów diety i kosmetyków w XXI wieku” wykład, prof. Zbigniew Fijałek (Narodowy Instytut Leków)

20.04.2015

„Target-directed drug discovery: peptide inhibitors of human squalene synthease as potential drug candidates against hypercholesterolemia” wykład, profDavid Shiuan (Department of Life Science, Institute of Biotechnology and Bioinformatics National Dong Hwa University, Hualien, Tajwan)

28.04.2015

„Stwardnienie rozsiane – zmian w programie lekowym i postępy w terapii na przestrzeni ostatnich lat” prelekcja, mgr Anna Prokop (Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie)

19.05.2015

„Exercise, anabolic androgenic steroids and high-protein diets on brain and kidney oxidative stress” wykład, dr Danil Camiletti Moiron (Depratment of Physiology, University of Granada)

02.06.2015

„Komórki macierzyste w praktyce” wykład, dr hab. Marek Cegielski (Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

06.10.2015

„Concepts for the bioengineering of the recombinant THCA biosynthesis” wykład, prof. Oliver Kayser (Faculty of Bio- and Chemical Engineering, Technical University of Dortmund)

 

Zebrania Sekcji Historii Farmacji PTFarm Oddział Kraków w 2015 r.:

20.01.2015

„Nauczanie farmacji w Wilnie” mgr Katarzyna Jaworska

17.02.2015

„Zbiory farmaceutyczne Muzeum Medycyny I. Sommelweisa i Wydziału Farmaceutycznego w Budapeszcie” mgr Agnieszka Rzepiela

17.03.2015

„Góry na ekslibrisach Krzysztofa Kmiecia (1950-2011)” mgr Iwona Dymarczyk

21.04.2015

„Aptekarz wileński Jerzy Teofil Gutt 1766-1835” mgr Katarzyna Jaworska

21.05.2015

„Aptekarz i majoliki. O Mateuszu Grabowskim i jego krakowskiej ceramiki” mgr Iwona Dymarczyk

20.10.2015

„Etiopia i Arka Przymierza” dr Krystyna Słoczyńska

17.11.2015

„Apteka Jezuitów w Wilnie” mgr Katarzyna Jaworska

15.12.2015

„Krótki żywot zakładu hydropatycznego „Goplana” w Ojcowie” mgr Monika Urbanik

 

Zebrania i kursy Sekcji Aptek Szpitalnych PTFarm Oddział Kraków w 2015 r.:

21.03.2015

„Postępy farmakoterapii chorób skóry", kurs zorganizowano we współpracy z firmą Fagron

18.04.2015

"Terapia żywieniowa", kurs zorganizowano we współpracy z firmą Baxter

7.09.2015

„Akredytacja szpitala, rola i zadania farmaceuty szpitalnego”, sympozjum naukowe dla Kierowników Aptek Szpitalnych i Działów Farmacji szpitalnej

3.12.2015

„Nowe doustne antykoagulanty”, sympozjum naukowe dla Kierowników Aptek Szpitalnych i Działów Farmacji szpitalnej

 

Zebrania i kursy Sekcji Młodej Farmacji PTFarm Oddział Kraków w 2015 r.:

16-20.03.2015

„Międzynarodowy Tydzień Mózgu”, w ramach którego członkowie MF O/Kraków prowadzili prelekcje z neurofizjologii i anatomii mózgu oraz warsztaty z podstawowych technik szybkiego uczenia się.

21.03.2015

„Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich” zorganizowany przez członków MF O/Kraków, na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM

26-27.03.2015

Konferencja naukowo-szkoleniowa dla studentów farmacji „PharmaWiedza”, na której członkowie MF O/Kraków wysłuchali wykładów: „Co warto wiedzieć o lekach generycznych i bionastępczych” wykład W. Kuźmierkiewicz, „Biotechnologia w Polpharmie” wykład A. Cyranka-Czaja, „ABC GMP”prezentacja.

19.05.2015

W ramach „Światowego Tygodnia Szczepień – Zaszczep w sobie wiedzę” członkowie MF O/Kraków wysłuchali wykładu „Propagowanie wiedzy o roli szczepień i układu odpornościowego w ochronie zdrowia oraz zagrożeń wynikających z rezygnacji biopreparatów” prof. Janusza Marcinkiewicza

16.10.2015

„Sympozjum Kół Naukowych” w ramach którego 15 kół naukowych zaprezentowało zakres swojej pracy oraz dotychczasowe osiągnięcia.

4.12.2015

„Tydzień Jakości Kształcenia UJ” w jego ramach, członkowie MF O/Kraków przygotowali warsztaty „Rozmowa z trudnym pacjentem” oraz „Public Speaking”.

4-6.12.2015

 

„Farmaceuta – jeden z filarów systemu ochrony zdrowia”, konferencja poruszała temat roli farmaceuty w systemie ochrony zdrowia, w jej ramach zorganizowano też warsztaty: „Determinant kobiecego libido by Gedeon Richter”, „Autoprezentacja, czyli sztuka mówienia o sobie. Ty też możesz zostać mówcą doskonałym. Niezbędnik mistrza retoryki”, „Komunikacja z trudnym pacjentem”, „Nowoczesne usługi farmaceutyczne w polskiej aptece, czyli Opieka Farmaceutyczna bez fantazjowania”

 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU, ZEBRANIA i KURSY NAUKOWE W 2014r:

 

28.03.2014

„Epigenom: tam, gdzie geny spotykają środowisko" wykład, dr Anna Sadakierska-Chudy (Pracownia Farmakobiologii Uzależnień Polska Akademia Nauk w Krakowie)

 

01.04.2014

Konkurs PTFarm Oddział Kraków, na prezentację ustną w języku angielskim w ramach 19th International Medical Esperanto Congress & 1st CENTRAL EUROPEAN BIOMEDICAL CONGRESS w Budapeszcie

 

03.07.2014

„From Pd chemistry to industrial research a short overview of a journey just starting” wykład dr Alejandro Trejos Sanches (Uppsala University) 

 

16.07.2014 – 20.07.2014

19th International Medical Esperanto Congress & 1st CENTRAL EUROPEAN BIOMEDICAL CONGRESS w Budapeszcie

 

21.10.2014

„Biology and characterization of receptors targeted by drugs in clinical use” wykład dr Meryem Köse (PharmaCenter Bonn, University Of Bonn)

 

Zebrania Sekcji Historii Farmacji PTFarm Oddział Kraków w 2014 r.:

21.01.2014

„Rośliny lecznicze w Biblii” cz. II, wykład, dr Krystyna Nowak

 

18.02.2014

„Irańska przygoda z farmacją”, wykład, dr Krystyna Słoczyńska

 

19.03.2014

„Historia aptek wileńskich w XVIII wieku – cz. I”, wykład, mgr Katarzyna Jaworska

 

15.04.2014

 

„Muzeum Farmacji w Budapeszcie”, wykład, dr Agnieszka Rzepiela

 

21.10.2014

„Zioła dawniej i dziś”, wykład prof. dr hab. Maria H. Krasowska

 

18.11.2014

„Czas bez pożegnań –groby farmaceutów na Cmentarzu Rakowickim”, prezentacja, dr hab. inż. Anna Kumaniecka

16.12.2014

„Aptekarskie zabytki na Majorce”, prezentacja, mgr farm. Monika Urbanik  

 

Zebrania i kursy Sekcji Aptek Szpitalnych PTFarm Oddział Kraków w 2014 r.:

22.03.2014

"Postępy farmakoterapii chorób skóry cz. I", szkolenie, organizatorzy: Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i firma Fagron

 

31.03.2014

"Postępy farmakoterapii chorób skóry cz.II", szkolenie, organizatorzy: Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i firma Fagron

 

25.10.2014

"Bezpieczeństwo farmakoterapii onkologicznej", szkolenie, organizatorzy: Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i firma Fresenius Kabi

 

Zebrania i kursy Sekcji Młodej Farmacji PTFarm Oddział Kraków w 2014 r.:

 

23.01.2014

„Antybiotyki: fakty i mity” Dzień Zdrowia z Młodą Farmacją, organizatorzy: ACP Pharma i Sekcja Młoda Farmacja PTFarm O/Kraków.

 

05.03.2014r

„Kariera po farmacji”, wykład, dr n. farm. Łukasza Izbickiego (portal Farmacja.net)

 

29.03.2014

Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich współorganizowany przez PTFarm Oddział Kraków. 

 

25 – 26.04.2014

„Optymalizacja postaci leku: nowe rozwiązania technologiczne w dążeniu do bezpiecznej farmakoterapii” konferencja zorganizowana przez Katedrę i Zakład TPL i Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, PAN w Krakowie oraz PTFarm O/Kraków Sekcja Młoda Farmacja 

 

 

 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU W 2013 r.

 

Członkowie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (m. in. prof. zw. dr hab. Barbara Filipek, dr Jacek Sapa) brali czynny udział wygłaszając wykłady dla farmaceutów ramach kształcenia ciągłego

Wybory w Sekcji Historii Farmacji Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (16.04.2013)

Wybory w Sekcji Aptek Szpitalnych Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (14.05.2013)

Wybory w Sekcji Młodej Farmacji (08.10.2013)

Wybory Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (14.05.2013)

Przyznanie Odznaki Honorowej Pani dr Annie Partyce przez Zarząd Główny PTFarm (11.12.2013)

 

ZEBRANIA i KURSY NAUKOWE w 2013 r.

 

17.01.2013

„Żywienie dojelitowe i pozajelitowe pacjentów onkologicznych" mgr Monika Augustyn (Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie)

„Radiofarmaceutyki - charakterystyka, zastosowanie, uregulowania prawne" mgr Barbara Parcz (Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie)

„Współczesne metody leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych" mgr Anita Molenda (Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie) 

„Badania kliniczne" mgr Nogala, "Leki stosowane w leczeniu osteoporozy" mgr Michał Bałasz (Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie)

 

9.05.2013

„Oznaczenie substancji uzależniających dla potrzeb bezpiecznego miejsca pracy” Prof. dr hab. Antoni Negrusz (College of Pharmacy, University of Illinois at Chicago)

 

6-8.09.2013

Konferencja i kurs: „Interakcje i działania niepożądane leków” kierownik naukowy: Prof. dr hab. Barbara Filipek (Katedra Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego UJ CM)

 

11.12.2013

„Program TOP 500 Innovators z perspektywy stażu na University of California in Berkeley, USA”

dr Agnieszka Gunia (Zakład Chemii Bioorganicznej Katedry Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego

UJ CM)

„Wstępna ocena działania mutagennego i antymutagennego wybranych związków o zdefiniowanej aktywności biologicznej” dr Karolina Słoczyńska (Zakład Chemii Bioorganicznej Katedry Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego UJ CM)

 

Zebrania naukowe Sekcji Historii Farmacji PTFarm Oddział Kraków w 2013 r.

 

15.01.2013

„Witraż Adolpha Seilera w stałej ekspozycji Muzeum Farmacji” dr hab. Zbigniew Bela 

19.02.2013

„Izrael jakiego nie znacie” dr Krystyna Słoczyńska

19.03.2013

„Nowa ekspozycja w aptece „Pod Orłem” Tadeusza Pankiewicza” mgr Monika Urbanik 

16.04.2013

„Rośliny lecznicze w Biblii” dr Krystyna Nowak

21.05.2013 

„Całun turyński w świetle badań naukowych” prof. dr hab. inż. Wojciecha Kucewicza 

15.10.2013

„Wspomnienie dr Adama Kołodziejczyka”

19.11.2013

„Zaproszenie do Spa” mgr farm. Moniki Urbanik

17.12.2013

„Dzieje wigilijnego opłatka” dr hab. inż. Anna Kumaniecka 

DZIAŁALNOŚĆ MŁODEJ FARMACJI KRAKÓW 

Sprawozdanie z działalności za rok 2013
 
Plan działalności styczeń-wrzesień 2014 rok