HISTORIA ODDZIAŁU

Członkowie Honorowi PTFarm:

 • Tadeusz Estreicher (1871-1952) - członek honorowy od 1956 r.
 • Marek Gatty Kostyal (1886-1965) - członek honorowy od 1956 r.
 • Leszek Krówczyński (1925-1997) - członek honorowy od 1980 r.
 • Stanisław Proń (1892-1971) - członek honorowy od 1967 r.
 • Wojciech Roeske (1916-2002) - członek honorowy od 1989 r.
 • Maria Gorczyca (ur. 1924) - członek honorowy od 1998 r.
 • Alfred Zejc - członek honorowy od 2001 r.
 • Anna Stabrawa – członek honory od 2001 r.
 • Jerzy Brandys – członek honorowy od 2004 r.
 • Zofia Zachwieja – członek honorowy od 2007 r.
 • Jacek Bojarski – członek honorowy od 2013 r.

Odznaczeni im I. Łukasiewicza:

 • Wojciech Roeske (1970)
 • Stanisława Jurkowa (1972)
 • Antoni Sopicki (1972)
 • Alfred Krzyżankowski (1974)
 • Jerzy Pertkiewicz (1974)
 • Maria Gorczyca (1975)
 • Ewa Lenezowska (1975)
 • Marian Eckstein (1977)
 • Leszek Krówczyński (1977)
 • Zygfryd Kumor (1977)
 • Krystyna Kuszlik-Jochym (1977)
 • Wincenty Sawicki (1977)
 • Władysław Włoch (1978)
 • Alfred Roeder (1979)
 • Romualda Mitan (1980)
 • Stanisłwa Kohlmünzer (1983)
 • Zbigniew Kubiak (1983)
 • Jerzy Porębski (1983)
 • Edward Rybacki (1983)
 • Tadeusz Pankiewicz (1986)
 • Helena Pazdro (1986)
 • Jan Grzybek (1989)
 • Anna Stabrawa (1989)
 • Stanisława Krystynowicz (1992)
 • Leszek Ekiert (1997)
 • Józef Niweliński (1997)
 • Jerzy Brandys (1998)
 • Małgorzata Schlegel-Zawadzka (2000)
 • Aleksandra Polak (2004)
 • Barbara Filipek (2010)
 • Renata Jachowicz (2017)
 • Gabriel Piotr Nowak (2017)

Kolejni przewodniczący/prezesi Oddziału:

 • prof. dr hab. M. Gatty-Kostyal (1948-1954)
 • mgr. A. Krzyżanowski (1954-1957)
 • dr W. Roeske (1957-1965)
 • prof. dr hab. L. Krówczyński (1965-1970)
 • dr J. Porębski (1970-1974)
 • dr Z. Kubiak (1974-1986)
 • doc. dr hab. J. Brandys (1986-1989)
 • prof. dr hab. J. Niweliński (1989-1992)
 • doc. dr hab.R. Czarnecki (1992-1995)
 • dr hab. W. Piekoszewski (1995-1998)
 • prof. dr hab. Gabriel Nowak (1998 – 2010)
 • prof. dr hab. Barbara Filipek (2010 – 2013)
 • prof. dr hab. Włodzimierz Opoka (2013 – nadal)

Konferencje PTFarm przygotowane w Krakowie:

 • VII Naukowy Zjazd PTFarm - 27-29 września 1964 r. - przygotowany w ramach Roku Jubileuszowego 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Medycznej;
 • XII Naukowy Zjazd PTFarm. - 16-18 września 1983 r. - w dwóchsetną rocznicę utworzenia w Krakowie pierwszej w Polsce i w Europie uniwersyteckiej Katedry Farmacji i Materii Medycznej przy Wszechnicy Jagiellońskiej (podówczas Szkole Głównej Koronnej);XVII Naukowy Zjazd PTFarm - 10-13 września 1998 r.
 •  XVII Naukowy Zjazd PTFarm - 10-13 września 1998 r.
 • XXIII NAukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w Polsce, perspektywy nauki i zawodu" - 19-22 września 2017 r.