WŁADZE ODDZIAŁU

Władze Oddziału w kadencji 2021–2025

Zarząd Oddziału:

Prezes:
prof. dr hab. Ewa Poleszak
   
     
Wiceprezes:
dr hab. Joanna Listos, prof.UM
   
     
Sekretarz:
dr n.farm. Aleksandra Józefczyk, prof.UM
   
     
Zastępca sekretarza:
dr hab. Monika Pitucha, prof. UM
   
     
Skarbnik:
dr n. farm. Dorota Dwornicka
   
     
Członkowie:    
dr hab. Tomasz Baj, prof. UM
   
dr n. farm. Piotr Belniak
   
prof. dr hab. Grażyna Biała
   
dr n. farm. Anna Kijewska
   
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący:
dr n. fram. Maria Zuń
   
     
Członkowie:    
prof. dr hab. Sylwia Fidecka
   
dr n. farm. Małgorzata Kozyra, prof. UM