HISTORIA ODDZIAŁU

Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego po wojnie powstał już 8 października 1944 roku. Pierwszym przewodniczącym Towarzystwa Farmaceutycznego w Lublinie był lubelski aptekarz mgr Wojciech Mikulski (w latach 1944-1948). Kolejnym przewodniczącym (1948-1952) był ówczesny dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Kazimierz Kalinowski. Następne dwie bardzo krótkie kadencje: zastępca prof. dr Zofia Kalinowska (1952) i mgr E. Poraziński (1952), ówczesny dyrektor Centrali Aptek Społecznych w Lublinie. Następnie kolejno: doc. Dr Witold Mizgalski (1952-1953), zastępca prof. (wówczas) dr Leszek Krówczński (1955-1957), mgr Józef Wójcik (1957-1958), dr Lech Przyborowski (1958-1961), prof. dr Henryk Nerlo (1961-1985), prof. dr hab. Lech Przyborowski (ponownie 1985-1992) i prof. dr hab. Romuald Langwiński (1992-2001) i prof. dr hab. Sylwia Fidecka (2001 - nadal).

Działalność referatowa Oddziału miała miejsce na posiedzeniach naukowych w Lublinie a także w Kołach terenowych i sekcjach. Istniało 9 kół terenowych: w Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Chełmie, Kraśniku (krótko), Lubartowie, Opolu Lubelskim, Puławach, Siedlcach i Zamościu. Szczególną aktywnością wyróżniały się Koła w Chełmie (w okresie przewodniczenia mgr Marii Staszyńskiej) i Zamościu (w okresie przewodniczenia mgr Tadeusza Tomaszewskiego i mgr Bolesława Rymgałło). Posiedzenia odbywały się także w czterech sekcjach : Analitycznej, Akademickiej, Aptek Szpitalnych oraz Historii Farmacji. Bardzo dobrze układała się współpraca Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego z Lubelskim Wydziałem Farmaceutycznym oraz z Lubelskim Przedsiębiorstwem Aptek. PTFarm organizował także wspólne posiedzenia naukowe z innymi towarzystwami: Chemicznym, Lekarskim, Botanicznym, Biochemicznym, Farmakologicznym, Higienicznym, Stomatologicznym, Weterynaryjnym.
 
Referaty na posiedzeniach w Lublinie i w Kołach Terenowych wygłaszali głownie nauczyciele akademiccy lubelskiego Wydziału Farmaceutycznego, ale także z innych Uczelni z Lublina, Gdańska, Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy i Wrocławia, jak również przedstawiciele firm farmaceutycznych krajowych i zagranicznych. Referaty gości zagranicznych z Anglii, Czechosłowacji, Szwecji, USA, Węgier odbywały się najczęściej wspólnie z niektórymi z wyżej wymienionych towarzystw naukowych i Lubelskim Towarzystwem Naukowym.
 
W 1967 r. (24-26 sierpnia) odbywał się w Lublinie VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Walne Zgromadzenie PTFarm, którego organizacja uzyskała bardzo wysoką ocenę uczestników. W 1974 roku obchodzono 30-lecie istnienia Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Lublinie (z udziałem ówczesnego Prezesa Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i innych Członków Zarządu).
Poza działalnością naukową (na posiedzeniach naukowych Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i przez uczestnictwo w szkoleniach podyplomowych, egzaminach przy nabywaniu stopni specjalizacji) prowadzono też różne formy działalności społeczno-zawodowej. Uczestnictwo w dyskusjach i opiniowanie projektów ustaw dotyczących zawodu farmaceutycznego. W opinii Lubelskiego Oddziału poparcie uzyskał projekt izb farmaceutycznych, skupiających wszystkich członków zawodu. Organizowano też konferencje na tematy ekonomiczne, między innymi konferencję okrągłego stołu dotyczącą Reform Gospodarczych. W latach 60-tych Oddział uczestniczył w inicjatywie ówczesnego Lubelskiego Zarządu Aptek budowy szkoły-pomnika Tysiąclecia Państwa, imienia Ignacego Łukasiewicza, która powstała w Lążku Ordynackim.
 
Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego czynnie popierał organizację w Lublinie Apteki-Muzeum, a także zabytkowej Apteki Rektorskiej w Zamościu (przekazanie części eksponatów, obrazów, dotacje, udział w Radzie Programowej Apteki-Muzeum). Popierano finansowo i organizacyjnie wydawnictwa z zakresu historii farmacji na Lubelszczyźnie, między innymi z regionu lubelskiego (J. Woźniak, A. Wawrzosek, B. Sykut, M. Starzyńska). W 1997 roku wydano książkę p.t. "Oni tworzyli farmację cz. I. Nekropolie Lublina". Książka ta zawiera monografię zmarłych farmaceutów regionu lubelskiego (53 pozycje).
 
Wielu członków Lubelskiego oddziału uzyskało odznaczenie Medalem I. Łukasiewicza. Dwóch członków uzyskało Członkostwo Honorowe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (Henryk Nerlo w 1983 roku i Lech Przyborowski w 1992 roku). Należy zaznaczyć, że Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego jest jednym z najliczniejszych; w różnych okresach skupiał niemal wszystkich farmaceutów zamieszkałych w tym regionie: np. w 1976 roku liczył 700 członków, w 1979-824 członków, w 1982-937 członków, w 1989-979 członków, a obecnie 950 członków.