KONTAKT

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Oddział w Lublinie
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Chodźki 1
20-093 Lublin
Tel. 81 742 38 08
e-mail: lublin@ptfarm.pl