WŁADZE SEKCJI

Władze Sekcji w latach 2021-2025

Honorowy przewodniczący Warszawa)
Przewodniczący prof. dr hab. Juliusz Przysławski
(Poznań)
Członkowie dr hab. Barbara Bobrowska-Korczak (Warszawa)
  prof. dr hab. Maria Borawska (Białystok)
  dr hab. Renata Markiewicz-Żukowska
(Białystok)
  dr hab. Katarzyna Socha
(Białystok)