WŁADZE SEKCJI

Władze Sekcji w latach 2022-2025
 
Przewodnicząca prof. dr hab. Elżbieta Brzezińska
Wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Monika Wujec
Sekretarz dr Karolina Wanat
Członkowie prof. dr hab. Barbara Malawska
  prof. dr hab. Tomasz Pawiński
  prof. dr hab. Jadwiga Turło
  prof. dr hab. Tomasz Gośliński
  prof. dr hab. Jerzy Pałka
  prof. dr hab. Dariusz Matosiuk
  prof. dr hab. Bożenna Gutkowska