AKTUALNOŚCI

Sprawozdanie ze spotkania Sekcji Chemii Medycznej PTFarm 19 kwietnia 2023 r. w Warszawie

Kwietniowe spotkanie SChM poświęcone było w całości zmarłemu 18 października 2018 r. profesorowi Franciszkowi Sączewskiemu, z którym Sekcja przez wiele lat była związana. Na spotkanie zaproszono gości z Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie Pan Profesor zdobywał wykształcenie, a następnie pracował przez całe zawodowe życie.

Życiorys i osiągnięcia naukowe profesora przedstawiła zebranym dr hab. Anita Kornicka, wieloletnia współpracowniczka profesora, a obecnie jego następczyni na stanowisku kierownika Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Współpraca z licznymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi w Europie i USA, aktywność społeczna oraz szereg inicjatyw, wpływających na rozwój ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku, przyniosły duże uznanie dla prof. Sączewskiego w środowisku akademickim.

Następnie głos zabrał dr Łukasz Balewski, jeden z ostatnich doktorantów profesora. Zaprezentował wykład „Synteza, struktura i aktywność biologiczna połączeń kompleksowych miedzi (II) z pochodnymi imidazoliny”. Doktor Balewski przybliżył jeden z kierunków naukowych, który wspólnie zgłębiali. Uzyskane przez nich struktury chemiczne w wielu przypadkach wykazywały działanie biologiczne, a szczególna uwaga skierowana była na aktywność cytostatyczną i SOD-mimiczną. Obecnie prace te są kontynuowane przez dr. Balewskiego.

Po wystąpieniach wywiązała się dyskusja, w której wspominano profesora, opowiadając anegdoty oraz omawiając wydarzenia z jego udziałem. Osoby biorące udział w spotkaniu, odbywającym się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, jak i te korzystające z połączenia on-line, wyrażały się z uznaniem o wystąpieniach zaproszonych gości, którym przewodnicząca prof. Brzezińska w imieniu Sekcji serdecznie podziękowała za przybycie.

Następnie uczestnicy spotkania omówili sprawy bieżące, tematy, które zostaną poruszone na następnym zebraniu oraz dyskutowali kwestię formy upamiętnienia zmarłych członków Ogólnopolskiej Sekcji Chemii Medycznej PTFarm i Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej.

 

***************************************

 

W siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego przy ulicy Długiej 16 w Warszawie, 7 listopada 2022 r., odbyło się spotkanie członków Zarządu Ogólnopolskiej Sekcji Chemii Medycznej. Zebranie zwołano w celu ustalenia planu dalszych działań SChM i wymiany spostrzeżeń na temat rozwoju nauk farmaceutycznych.

Na wstępnie podjęto dyskusję na temat jakości kształcenia na wydziałach farmaceutycznych w całej Polsce. Stwierdzono i omówiono problemy wynikające ze spadku zainteresowania farmacją jako kierunku kształcenia oraz niską świadomością absolwentów kierunku na temat możliwości wyboru ścieżki kariery zawodowej.

Właściwe obrady rozpoczęto od zgodnego ustalenia, że spotkania Sekcji będą odbywać się dwa razy w roku, o stałych porach, w trzecią środę kwietnia oraz trzecią środę października. W 2023 r. spotkania odbędą się 19 kwietnia oraz 18 października.

Na kwietniowym spotkaniu planowany jest wykład upamiętniający zmarłego profesora Franciszka Sączewskiego. W tym kontekście podjęto również decyzję o ustanowieniu wyróżnienia im. prof. Franciszka Sączewskiego dla młodego naukowca za najlepsze wystąpienie ustne, które zostanie wręczone przez przedstawiciela Sekcji na najbliższym Konwersatorium Chemii Medycznej we wrześniu 2023 r. w Lublinie. Regulamin przyznawania nagrody, jej wysokość oraz ewentualny udział sponsora zewnętrznego pozostają do ustalenia.

Spotkanie październikowe będzie poświęcone działalności naukowej młodych naukowców. Planowane są 2–3 krótkie wystąpienia doktorantów lub młodych doktorów, zaproszonych przez członków Sekcji, przybliżające obszary badań, którymi się zajmują. Zakłada się wstępnie, że takie spotkania będą cykliczne, a ich celem będzie promocja młodych naukowców oraz zapoznanie się SChM z ich działalnością. Członkowie Zarządu wyrazili nadzieję, że będzie to dobra okazja do dalszej dyskusji na temat rozwoju nauk farmaceutycznych.

dr Karolina Wanat

Sekretarz Sekcji Chemii Medycznej