AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce” – 23.11.2018 r., która odbędzie się w budynku Centrum Biologii Medycznej sala 1010 (ul. Rokietnicka 8, Poznań) Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rozpoczęcie konferencji - 9.00.

Więcej o konferencji i program

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Komunikat II

 

 


ARCHIWUM


 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

FARMAKOEKONOMIKA SZANSĄ NA ZBILANSOWANIE WYDATKÓW SYSTEMU

OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

KOMUNIKAT II do pobrania

Program konferencji do pobrania

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa

FARMAKOEKONOMIKA SZANSĄ NA ZBILANSOWANIE WYDATKÓW SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

20 listopada 2015 r. w gmachu Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „ Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce ” organizowana cyklicznie przez Katedrę i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele środowiska naukowego, lekarze praktycy, farmaceuci, osoby z branży HTA, przedstawiciele NFZ oraz studenci (łącznie ok. 200 osób).

Podczas konferencyjnych obrad wygłoszono 16 wykładów m.in. na temat roli HTA w farmakoekonomice (Prof. O. Zaliska NUM – Lwów/Ukraina) i kierunku zmian w HTA dla Polski i Europy (dr W. Wysoczański – AOTMiT, Warszawa). Wiodącymi tematami wykładów były również wystąpienia Prof. M. Czecha (WUM, Warszawa) dotyczące roli Real Word Evidence w farmakoekonomice, Prof. W. Bryla (UMP, Poznań) na temat społecznych i ekonomicznych następstw nadciśnienia tętniczego oraz Pana dyr. P. Brombera (NFZ), który przybliżył sytuację rynku leków refundowanych w Polsce. Ponadto dużym zainteresowaniem uczestników obrad cieszyło się wystąpienie Pani dr D. Koligat (UMP, Poznań) dotyczące społeczno-ekonomicznych aspektów kontrolowanych szczepień. Podczas konferencji nagrodzono prace prezentowane przez studentów w Sesji Posterowej.

Podsumowując, konferencja była okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu najnowszych trendów w farmakoekonomice oraz źródłem dyskusji i wyrażania poglądów na temat aktualnej sytuacji opieki zdrowotnej w Polsce.


Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w

III Ogólnopolskiej Konferencji
„Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce”
20 listopada 2015
Centrum Biologii Medycznej UMP
sala 1010
ul. Rokietnicka 6
Poznań


pod honorowym patronatem

Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. dr hab. med. Jacka Wysockiego
 

Doktoranci i studenci będą mogli przedstawić wyniki swoich badań podczas sesji posterowej.

Szczegóły dotyczące konferencji na stronie:

www.farmakoekonomika.ump.edu.pl/konferencja

Komitet Organizacyjny

prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska


Szkolenie podyplomowe dla lekarzy i stomatologów – najbliższy kurs odbędzie się 20 maja 2015 r. o godz. 15:45 w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Garbary 14, sala 6053 (VI piętro). Wykład pt. „Podstawy farmakoekonomiki” zostanie wygłoszony przez Panią Prof. dr hab. farm. Elżbietę Nowakowską, kierownika Katedry i Zakładu Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej UM w Poznaniu.


Konferencja „Jakość życia w medycynie i ocenie technologii medycznych”

12 czerwca 2015 r. na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Jakość życia w medycynie i ocenie technologii medycznych” organizowana przez Katedrę i Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Sekcję Farmakoekonomiki Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska naukowego, lekarze praktycy, farmaceuci, osoby z branży HTA, przedstawiciele organów administracji oraz studenci (łącznie ok. 130 osób).

Konferencja podkreśliła znaczenie jakości życia pacjentów w podniesieniu poziomu opieki zdrowotnej w Polsce. Uczestnicy wyrazili nadzieję, na kontynuację tego interesującego wydarzenia w kolejnych latach.


12 czerwca 2015 r. w budynku Wydziału Farmaceutycznego z O. Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jakość życia w medycynie i ocenie technologii medycznych".

Organizatorem konferencji jest Katedra Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu we współpracy z Sekcją Farmakoekonomiki Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Wrocławskim Oddziałem Zespołu Sekcji Studenckich Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego „Młoda Farmacja” oraz Studenckim Kołem Naukowym Farmakoekonomiki.

Więcej informacji na temat prelegentów i zapisów znajdziecie Państwo na stronie wydarzenia
http://www.konferencje.umed.wroc.pl/jakosczycia/

W załączeniu zaproszenie na konferencję

W razie pytań  dodatkowych informacji udziela wiceprzewodnicząca komitetu organizacyjnego:
Aleksandra Staniak 
tel: 792-474-530792-474-530


Szkolenie podyplomowe dla lekarzy i stomatologów – najbliższy kurs odbędzie się dnia 20 maja 2015 r. o godz. 15:45 w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Garbary 14, sala 6053 (VI piętro). Wykład pt. „Podstawy farmakoekonomiki” zostanie wygłoszony przez Panią Prof. dr hab. farm. Elżbietę Nowakowska, kierownika Katedry i Zakładu Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej UM w Poznaniu.