O SEKCJI

Cele Sekcji:

  • promowanie badań z zakresu farmakoekonomicznej oceny stosowanych farmakoterapii,
  • monitorowanie postępu badań z zakresu farmakoekonomiki,
  • inicjowanie spotkań z ekspertami z dziedziny ekonomiki zdrowia, ocen technologii medycznych, epidemiologii, analizy ryzyka, zarządzania świadczeniami medycznymi,
  • organizowanie warsztatów dla studentów z zakresu badań jakości życia, badań populacyjnych, środowiskowych oraz analiz kosztów wybranych jednostek chorobowych. 

Regulamin Sekcji:

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych proponowaną tematyką do członkostwa w Sekcji

Sekcja organizuje:

  • Cykliczne ogólnopolskie konferencje (listopad każdego roku) nt. „Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce”
  • Spotkania naukowe w ramach zebrań PTFarm – oddział Poznań.
  • Szkolenie podyplomowe dla lekarzy i stomatologów.
  • Współpraca z Sekcją „Młoda Farmacja” – udzielenie wywiadu nt. „Ekonomia po stronie pacjenta” – Remedium 5/2014.
  • Wygłoszenie wykładu „Rola farmakoekonomiki w zarządzaniu systemem opieki zdrowotnej” na zaproszenie Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk – Warszawa 2015 (Prof. E. Nowakowska)
  • Objęcie patronatem Ogólnopolskiej Konferencji „Jakość życia w medycynie i ocenie technologii medycznych” organizowanej 12.06.2015 r. przez Katedrę i Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

 Sekcja ściśle współpracuje z Polskim Towarzystwem Farmakoekonomicznym/ISPOR w Warszawie