KONTAKT

Siedziba Sekcji:

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, ul. Długa 16, 00-238 Warszawa

Adres kontaktowy e-mail:

prof. dr n. farm. Witold Musiał, e-mail: witold.musial@umed.wroc.pl
mgr farm. Ewa Zygadło, e-mail: biuro@leki-informacje.pl

Adres korespondencyjny:

Katedra i Zakład Chemii Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego UM
Kierownik Katedry i Zakładu
prof. dr hab. Witold Musiał
ul. Borawska 211A
50-556 Wrocław
tel.: +48 71 784 02 28, +48 71 784 02 29
faks: +48 71 784 02 30