O SEKCJI

Konferencje zorganizowane w minionych latach:

11. Letnie Interdyscyplinarne Spotkania Akademickie i 1. Konferencja Robocza Ogólnopolskiej Sekcji Naukowej Informacji o Leku: „Suplementy diety i żywienie”, w lipcu 2011 w Nowej Bystrzycy k. Kłodzka (gość specjalny: dr Antoni Jacek Szumny)

12. Letnie Interdyscyplinarne Spotkania Akademickie i 2. Konferencja Robocza Ogólnopolskiej Sekcji Naukowej Informacji o Leku Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego: „Problematyka bioetyczna w farmacji i medycynie”, w lipcu 2012 w Michałowicach k. Jeleniej Góry (gość specjalny: dr hab. Zbigniew Szawarski, prof. nadzw.)

13. Letnie Interdyscyplinarne Spotkania Akademickie i 3. Konferencja Robocza Ogólnopolskiej Sekcji Naukowej Informacji o Leku: „Farmacja i medycyna. Nowe kierunki rozwoju”, w lipcu 2013 w Radochowie k. Stronia Śląskiego (goście specjalni: prof. dr hab. Jerzy Vetulani, prof. dr hab. Zdzisław Chilmończyk)

14. Letnie Interdyscyplinarne Spotkania Akademickie i 4. Konferencja Robocza Ogólnopolskiej Sekcji Naukowej Informacji o Leku: „Odcienie bólu: między farmakologią a psychoterapią” w lipcu 2014 w Dziwiszowie k. Jeleniej Góry (gość specjalny: prof. dr. hab. Leon Drobnik)

15. Letnie Interdyscyplinarne Spotkania Akademickie i 5. Konferencja Robocza Ogólnopolskiej Sekcji Naukowej Informacji o Leku: „Kiedy choruje dusza – psychofarmakologia i psychoterpia” w lipcu 2015 w Jagniątkowie k. Jeleniej Góry (gość specjalny: dr n. med. Karolina Korwin-Piotrowska, dr n. med. Piotr Wierzbiński)

16. Letnie Interdyscyplinarne Spotkania Akademickie i 6. Konferencja Robocza Ogólnopolskiej Sekcji Naukowej Informacji o Leku: „Pneuma i pulmo – tajemnice oddechu, terapia i lek w pulmonologii” w 2016 we Wleniu k. Lwówka Śląskiego (gość specjalny: prof. dr hab. Michał Pirożyński)

17. Letnie Interdyscyplinarne Spotkania Akademickie i 7. Konferencja Robocza Ogólnopolskiej Sekcji Naukowej Informacji o Leku: „Phobos i tranquillitas. Farmakologia stanów lękowych” w lipcu 2017 w Starej Morawie k. Stronia Śląskiego (gość specjalny: prof. dr hab. Wojciech Kowalski, dr n. med. Karolina Korwin-Piotrowska)

Konferencje planowane:

18. Letnie Interdyscyplinarne Spotkania Akademickie i 8. Konferencja Robocza Ogólnopolskiej Sekcji Naukowej Informacji o Leku: „Światło i jego biologiczne receptory – widzenie i farmakoterapia narządu wzroku”, w lipcu 2018 w Lasówce k. Bystrzycy Kłodzkiej